Подгряване на вода в резервоар

 

Даден е съд с вода с маса  и температура . В съда е поставен нагревател с мощност . Към съда се подава вода с разход  и температура , а от него се извежда вода с разход  и температура  равна на моментната температура в съда t.

Да се изведат законите за изменение  и , когато  (отворен съд)  и когато  (затворен съд, бойлер).

 

Фиг.1.

 

Дадено :

1. Резервоар с начална маса на водата m0 [kg], начална температура t0 C] и текуща температура t C] ;

2. Нагревател с мощност P [W];

3. Към резервоара се подава вода с разход g1 [kg/s] и температура t1 [°C];

4. От резервоара се извежда вода с разход g2 [kg/s] и температура t2 [°C] .

 

Да се намери :

1. За ,  и

2. За ,  и