Задачата е решена от Деян Гечев, студент 3 курс ТУ - София

 

 

За веригата на фигурата е дадено :

; ; ;

 

Да се намери :

1) Комплексите на всички токове ;

2) Да се определи моментната стойност на тока i1 ;

3) Да се направи баланс на комплексната мощност.