Единият край на еднороден прът с маса  е съединен с вертикална стена чрез шарнир. Другият край на пръта е завързан за въже, което от своя страна е фиксирано на същата тази вертикална стена, като ъгълът между въжето и стената е . Ъгълът между въжето и пръта е . Да се намери силата на опън  във въжето, както и силата на реакция на шарнира .

Фиг.1.

 

Дадено :

;;

 

Да се намери :

;