Стълба с дължина  е облегната на вертикална идеално гладка стена, сключвайки ъгъл  с хоризонта. Коефициента на триене между стълбата и пода е . На каква височина  относно пода може да се качи човек, преди стълбата да започне да се плъзга? Масата на стълбата да се пренебрегне.

Фиг.1.

 

Дадено :

; ;

 

Да се намери :