Тежест с маса  е окачена на въже, което от своя страна е сварзано с две други въжета, всяко от тях неподвижно свързано с две вертикални стени (фиг.1). Ако лявото въже сключва с лявата стена ъгъл , а дясното съответно - , намерете силите на опън на двете въжета. Въжетата са неразтегливи, с пренебрежима маса.

Фиг.1.

 

Дадено :

; ;

 

Да се намери :

;