Прът АВ е окачен на две успоредни въжета. В точка С е поставена тежест с маса  (фиг.1). Определете силите на опън в лявото и дясното въже  и  ако , а . Масата на пръта и въжетата да се пренебрегнат.

Фиг.1.

 

Дадено :

; ;

 

Да се намери :

;