Ако е известно, че плътността на водата в дълбочина (при температура ) се апроксимира с точност над 0,01% от квадратното уравнение:

(1) , където :

(2) ; ; ;

С колко би се повишило нивото на световният океан, ако водата е абсолютно несвиваема?

 

Данни за световният океан:

Площ :

Обем :

Средна дълбочина :

Плътност :