Какво налягане p[bar] ще изпитва водолаз, намиращ се на h[m] дълбочина в морето при условие, че плътността на морската вода е ρ [kg/m3], a барометричното налягане е pб [mm Hg стълб].

 

Дадено :  h = 40[m];  pб = 750[mm Hg стълб]

;

Да се намери : p = ? [bar]